Активности за ублажување на COVID-19

Сите проекти финансирани од ЕУ под вториот повик на IPA II Програмата за прекугранична соработка помеѓу Северна Македонија и Албанија, ги разгледуваат своите проектни активности со цел да вклучат активности за ублажување на COVID-19 кои за да им помогнат на нивните целни групи.

Проектните партнери и општините дискутираа и одлучија да им помогнат на главната целна група од нашиот проект, а тоа се земјоделците. Неодамна, на оваа тема беше одржан онлајн координативен состанок помеѓу партнерите, претставници од општините и нивните градоначалници, експертот за временска прогноза, претставници од ЕУ Делегацијата во Скопје и соодветното JTS тело.

Ќе ги пребродиме овие тешки времиња заедно!

Coordination meeting
Coordination Meeting