Временска прогноза

Каде започнува процесот на превенција од поплави? Времето!
Затоа во нашиот проект ангажиравме искусен експерт кој константно ќе обзебедува временска прогносза за општините Малиќ и Могила. Временската прогноза ќе биде достапна на https://mkmeteo.mk/cgimk/ или едноставно може да се кликне на релевантната слика што се наоѓа на десната странична колона од оваа веб страна. Превод од временската прогноза на Албански, Македонски и Англиски е исто така достапен на долниот лев агол на страната за прогноза. Дефинитивно ве охрабруваме да ја споделите оваа временска прогноза на социјалните мрежи за да се информираат и вашите пријатели!