Изградба на дренажни канали

Дренажните канали со вкупна должина од 6 километри во општина Могила и општина Малиќ, како еден од најважните делови на проектот се веќе во изградба. Каналите се од огромно значење за месното население, а тоа ќе го видиме и преку промотивни видеа кои наскоро ќе се објават.