Центар за граѓанска иницијатива

Ул. Димо Наредникот бб
(Зграда Ерик)
7500 Прилеп, Република Северна Македонија
Тел: +389 48 400 480
Тел./Факс: +389 48 425 125

Лице за комуникации

Андреј Гудески
Мобилен тел.: +389 75 382 328
е-пошта: [email protected]

[caldera_form id=”CF5e37f9ec5f179″]