Координативен состанок

Ако нема координација нема да има ниту успех!

Секој од партнерите, Центар за граѓанска иницијатива, Општина Малиќ, Општина Могила и Организација за управување со дестинации се собраа на првиот од овој проект координативен состанок. На почетокот проектот беше темелно објаснет од страна на координаторите, а потоа офицерот за комуникација и видливост дискутираше за видливоста на проектот. Состанокот беше затворен со потпишување договори за партнерство и донесување на план за заеднички активности.