Изградба на дренажни канали

Дренажните канали со вкупна должина од 6 километри во општина Могила и општина Малиќ, како еден од најважните делови на проектот се веќе во изградба. Каналите се од огромно значење за месното население, а тоа ќе го видиме и преку … Read More

0
Активности за ублажување на COVID-19

Сите проекти финансирани од ЕУ под вториот повик на IPA II Програмата за прекугранична соработка помеѓу Северна Македонија и Албанија, ги разгледуваат своите проектни активности со цел да вклучат активности за ублажување на COVID-19 кои за да им помогнат на … Read More

0