Почетна » 2020 » февруари
Временска прогноза

Каде започнува процесот на превенција од поплави? Времето! Затоа во нашиот проект ангажиравме искусен експерт кој константно ќе обзебедува временска прогносза за општините Малиќ и Могила. Временската прогноза ќе биде достапна на https://mkmeteo.mk/cgimk/ или едноставно може да се кликне на … Read More

0