Проектот е финансиран од Европската Унија

Програма за прекугранична соработка

Превенција од поплави за заштита на животната средина

Најнови објави

Завршна конференција

После двегодишпно успешно реализирање на проектот „Превенција од поплави за заштита на животната средина“, се организира неговата Завршна конференција на која беа презентирани резултатите од истиот. Конференцијата се оджа во село Могила. На завршната конференција присуствуваа преставници од општините, дирекцијата … Read More

0
ЕВРОПСКИ ДЕН ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНА СОРАБОТКА

Под слоганот „Past, Tradition, Future – The way we interact!” на 21.10.2021 во Корча, Албанија се оддржа настан за одбележување на Европскиот ден за територијална соработка. Покрај фолклорните танци, ракотворби и штандови со традиционална храна, свое место за промоција имаа … Read More

0
Акционен план за заштита од поплави за општина Могила

Преку серии на работилници водени од експертки, во Општина Могила се изработи Акционен план за заштита од поплави за Општина Могила за периодот од Јуни 2021 година до Јуни 2022 година. Во работилниците, односно изработката на овој Акционен план за … Read More

0