Shepi » 2020 » Mars
Тakimi Koordinues

Nëse nuk ka koordinim nuk do të ketë sukses! Të gjithë partnerët, Qendra për Iniciativë Qytetare, Komuna e Maliqit, Komuna e Mogila dhe Organizata e Menaxhimit të Destinacionit janë mbledhur në takimin e parë të këtij projekti. Në fillim, projekti … Read More

0