Shepi » 2020 » Maj
COVID-19 Aktivitete zbutëse

Të gjitha projektet e financuara nga BE-ja nën thirrjen e dytë të IPA II Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë kanë kaluar aktivitetet e tyre të projektit me qëllim të shtimit të aktiviteteve lehtësuese të COVID-19 … Read More

0
Tenderi për ndërtimin e kanaleve

Projekti “Parandalimi i përmbytjeve për mbrojtjen e mjedisit” në kuadër të programit të bashkëpunimit ndërkufitar ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë i financuar nga Bashkimi Evropian, shpall tender për ndërtimin e kanaleve. Informacione shtesë dhe dokumentacioni i nevojshëm i tenderit … Read More

0