Shepi » 2020 » Tetor
Ndërtimi i kanaleve kulluese

Kanalet kulluese me gjatësi totale prej 6 kilometrash në bashkine e Mogila dhe bashkine e Maliq, si një nga pjesët më të rëndësishme të projektit tashmë janë në proces të ndërtimit. Kanalet kanë një rëndësi të madhe për komunitetin lokal, … Read More

0