COVID-19 Aktivitete zbutëse

Të gjitha projektet e financuara nga BE-ja nën thirrjen e dytë të IPA II Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë kanë kaluar aktivitetet e tyre të projektit me qëllim të shtimit të aktiviteteve lehtësuese të COVID-19 për të mbështetur grupet e tyre të synuara.

Partnerët dhe bashkitë e projektit kanë diskutuar dhe kanë vendosur të mbështesin grupin kryesor të synuar të projektit tonë dhe që janë prodhuesit agro. Kohët e fundit, në lidhje me këtë temë, për shkak të pandemisë COVID-19, u mbajt një takim koordinues online midis partnerëve, përfaqësuesve të komunave dhe kryetarëve të tyre, eksperti i motit, përfaqësues nga Delegacioni i BE në Shkup dhe organi përkatës i JTS.

Ne do t’i kalojmë këto kohë të vështira së bashku!

Coordination meeting
Coordination Meeting