Dita Evropiane e Bashkëpunimit Territorial

Nën sloganin “E kaluara, Tradita, E ardhmja – Mënyra se si ndërveprojmë!” Një aktivitet për të shënuar Ditën Evropiane të Bashkëpunimit Territorial u mbajt më 21 tetor 2021 në Korçë, Shqipëri.

Krahas valleve popullore, punimeve artizanale dhe stenda me ushqime tradicionale, pesë projektet nga thirrja e dytë e programit IPA II për bashkëpunim ndërkufitar ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Shqipërisë, financuar nga Bashkimi Evropian, kishin vendin e tyre për promovim.
Ndër projektet që u prezantuan në këtë eveniment ishte edhe projekti “Parandalimi i Përmbytjeve për Mbrojtjen e Mjedisit” i realizuar nga Qendra për Iniciativë Qytetare – Prilep në partneritet me Komunën e Mogillës, Organizatën e Menaxhimit të Destinacioneve nga Korça dhe Bashkinë Maliq. Ekipi i projektit pati mundësinë të prezantojë aktivitetet dhe rezultatet e projektit para të ftuarve nga të dy vendet, kalimtarëve, kryetarit të Bashkisë së Korçës dhe delegacionit të Bashkimit Evropian nga të dy vendet.
Pas aktivitetit në qendër të Korçës, Luigi Soreka – Shef i Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe David Gere – Shef i Delegacionit të Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut, Sokol Degja – Drejtor i Përgjithshëm i Ministrisë për Evropën dhe Jashtme. Çështjet në Republikën e Shqipërisë, Zoran Dimitrovski – Zëvendësministër i Vetëqeverisjes Lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Sotirak Filo – Kryetar i Komunës së Korçës, patën takim me ekipin e QKB dhe DMO. Në këtë takim u prezantuan rezultatet e projektit aktual “Parandalimi i përmbytjeve për mbrojtjen e mjedisit” si dhe rezultatet e projektit “Praktikat inovative për mbrojtjen e mjedisit në fazën II” i cili paraprakisht ishte zbatuar nga të dyja organizatat.

Zbatimi i suksesshëm i projekteve të CCI dhe DMO është vetëm një konfirmim i bashkëpunimit të suksesshëm ndërkufitar midis Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë.