Konferenca përfundimtare

Pas dy vitesh zbatim të suksesshëm të projektit Parandalimi i Përmbytjeve për Mbrojtjen e Mjedisit”, u organizua Konferenca Përfundimtare e tij në të cilën u prezantuan rezultatet. Konferenca u zhvillua në fshatin Mogillë. Në konferencën finale morën pjesë përfaqësues nga komunat, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, ndërmarrjet publike, komunitetet lokale, shoqatat e shoqërisë civile dhe qytetarë të përfshirë në serinë e aktiviteteve të projektit. Rezultatet u prezantuan për të pranishmit si kanalet kulluese në bashkitë Mogilë dhe Maliq. Më pas u prezantuan planet e veprimit për Mogillën dhe Maliqin si dhe planin e përbashkët të veprimit të dy komunave për trajtimin dhe parandalimin e përmbytjeve. Më pas iu prezantuan publikut videot që promovuan rezultatet dhe platformën përmes së cilës banorët e Mogillës dhe Maliqit marrin informacione të përditshme për rrezikun e përmbytjeve.

Konferenca përfundoi me shkëmbimin e përvojave dhe marrëveshjet e ardhshme të bashkëpunimit ndërmjet dy komunave.