Center for Civic Initiative

rrugë. Dimo Narednikot nn

(Eric ndërtessë)
7500 Prilep, Republic of North Macedonia
Ph: +389 48 400 480
Ph./Fax: +389 48 425 125

Zyrtari i Komunikimit

Andrej Gudeski
telefon celular.:+389 75 382 328
e-mail:[email protected]

[caldera_form id=”CF5e38091be69cf”]