Tenderi për ndërtimin e kanaleve

Projekti “Parandalimi i përmbytjeve për mbrojtjen e mjedisit” në kuadër të programit të bashkëpunimit ndërkufitar ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë i financuar nga Bashkimi Evropian, shpall tender për ndërtimin e kanaleve. Informacione shtesë dhe dokumentacioni i nevojshëm i tenderit mund të shkarkohen KËTU.